No5497模特豆瓣酱私房性感粉色轻透睡裙真空秀豪乳翘臀惹火诱惑写真90P豆瓣酱秀人网

No5497模特豆瓣酱私房性感粉色轻透睡裙真空秀豪乳翘臀惹火诱惑写真90P豆瓣酱秀人网

其支者,下廉三寸而别,下入中指外间。察之有纪,从阴阳始。

)伤寒若吐若下后,心下逆满、气上冲胸、起则头眩、脉沉紧、发汗则动经、身为振振摇者,苓桂术甘汤主之。以五脏之阴阳合河图生成之数,其见症有如此者。

太阳病误下之,微喘者,表未解也,桂枝汤加厚朴、杏仁主之。《庄子》曰∶哀莫大于心死,而形死次之,诵之人心思火则体热,思水则体寒,怒则发竖,惊则汗滴,惧则肉颤,愧则面赤,悲则泪出则心跳,气则麻痹。

若阴气上争,心腹满者,死。 故天之度为经纵,五星之缠为纬横。

葛根汤内麻黄襄,二味加入桂枝汤,二阳合病自下利,无汗恶风项背强。肠中寒,则肠鸣飧泄。

 庚申辛酉石榴木。除却半夏名(五味)异功(散),或加(木)香砂(仁)胃寒使。

Leave a Reply