Vol565嫩模萌白酱粉色护士制服主题床上白色蕾丝袜秀美腿诱惑写真61P萌白酱爱蜜社

Vol565嫩模萌白酱粉色护士制服主题床上白色蕾丝袜秀美腿诱惑写真61P萌白酱爱蜜社

 未破用黑龙散贴。湿温内甚,吐泻者,上吐下泻,亦名霍乱也。

属中寒,宜吴茱萸汤。连翘败毒散发颐,高肿红痛可除,花粉连翘柴胡蒡,荆防升草桔羌独,红花苏木芎归尾,肿面还加芷漏芦,肿坚皂刺穿山甲,便燥应添大黄疏。

或热微下证未全,则不任转泻。盖因阳邪酷烈,正不能御,所以三日后水浆不入,六腑之气欲绝,昏不知人,五脏之神已败,而不即死者,赖有胃气未尽耳,故又三日其气乃尽而死。

故舌白一证,有寒有热也,若其苔滑浓与阴证脉同见,乃脏虚寒结,以理中加枳实温而开之。 夫三焦乃水谷传化之道路,自口至胃上口为上焦,下至胃下二肠分处为中焦,下至传化出处为下焦,通曰三焦。

又待其碎骨出尽方愈。如未通加朴硝,俟大小便通,方可服损药。

或大下后,或再三下后,热势尚甚而不能退,本气损虚而脉不能实,拟更下之,恐下脱而立死,不下之则热极而死,寒温诸药不能退其热势之甚者;或湿热内余,下利不止,热不退者;或因大下后湿热利不止而热不退,脉弱、气虚,不可更下者;或诸湿热内余,小便赤涩,大便溏泄、频并、少而急痛者,必欲作痢也,通宜黄连解毒汤以解之也。故经曰∶大气皆去,病得已矣。

Leave a Reply