AIKA大战黑人解禁

AIKA大战黑人解禁

 寸口脉微,则微为无阳,是阳脉不足,故下焦之阴寒,得以上乘阳位,而洒淅恶寒也。缘邪中于膺,结在胸中,致呕咳而伤阳也。

 其传为实者可下,其传为虚者当温矣。脉微而厥为寒厥,脉滑而厥为热厥。

少阴病,若利自止,恶寒而卧,手足温者可治。正邪分争,往来寒热,休作有时。

火气下流,则谷气因之下流,故大便自利也。如胃无燥屎而攻之,胃家虚胀,故不能食。

上条是阳明中风脉证,此条是阳明伤寒脉证。重发汗而病不解,则不当汗矣。

当须自欲大便,宜蜜煎导而通之,若土瓜根及与大猪胆汁,皆可为导。此篇但论厥阴脉证,虽无外卫之微阳,亦未见内寒诸险证也。

Leave a Reply