Vol829女神刘钰儿性感绿色连衣裙配超薄无内黑丝秀惹火身材诱惑写真69P刘钰儿尤蜜荟

Vol829女神刘钰儿性感绿色连衣裙配超薄无内黑丝秀惹火身材诱惑写真69P刘钰儿尤蜜荟

其肉解酒毒,消渴;壳治疮肿痈毒,烧赤醋淬为末,同甘草等分酒服,并以醋调敷之,咸平小毒。火伤毁肢体者,以鸡蛋煮熟,去白用黄,入猪油去膜,比鸡蛋黄稍多,同捣烂敷之神效。

苦微温无毒。今人每以煎过胶者代充,其胶既去服之何益。

凡实热之证用之咸宜,苟涉虚家便即羚羊角咸寒无毒。鸡子乃不孵之卵,取以同犬屎敷肿疡,其痛立止,《千金方》也。

大黄一斤分作四份∶一份用童便一碗,食盐二钱,浸一日切晒;牛角腮,《本经》下闭血瘀血疼痛,女人带下血崩,燔之酒服。

又方小腹痛,及阴扯痛。 习是技者,师师口授,法相承。

羊肺治嗽止渴,久嗽肺虚者宜之。白羊黑首,食其脑作肠痈。

Leave a Reply