Vol133嫩模小猪Baey私房性感奶牛比基尼三点式内衣完美诱惑写真49P小猪Baey蜜桃社

Vol133嫩模小猪Baey私房性感奶牛比基尼三点式内衣完美诱惑写真49P小猪Baey蜜桃社

节曰∶此二者,盖为脉浮而设也。然自热而至温,自温而至厥,乃传经之邪,轻则四逆散,重则承气汤下之。

热微者,升麻葛根汤、解肌汤。 又有失于汗下,或本阳证,误投热药,使热毒入深,阳气独盛,阴气暴绝,登高而歌,弃衣而走,骂詈叫喊,燥渴欲死,面赤眼红,身发斑黄,或下利赤黄,六脉大,名阳毒发斑证,用酸苦之药,令阴气复而大汗解矣。

其证肢体肿痛,不能转侧,额上微汗,恶寒不欲去衣,大便难,小便利,热至日晡而剧,治法但微解肌。少阳病,头汗出,微恶寒,柴胡桂枝汤。

伤寒,胸中热,胃中有邪气,腹痛,气逆欲呕吐者,黄连汤。何谓伏脉?

脏腑虚,自利甚,理中汤、术附汤。若脉来沉迟无力,此为直中阴经真寒证之阴脉,其证无头痛,无身热,初起怕寒,手足厥冷,或战栗蜷卧,不渴,兼之腹痛,呕吐泄泻,或口出涎沫,面如刀刮者,乃阴经自中之寒,不从阳经传入,故不在传经热证治例,更当看外证如何,轻则理中汤,重则姜附四逆以温之。

所谓伤寒之病,从浅入深,先以皮肤肌肉,次入筋骨肠胃,专以浮、中、沉、迟、数辩其阴阳寒热及表里虚实而断之矣。如要止汗,虽辛甘温之剂,亦宜温服。

Leave a Reply